01  වන පාඩම. ඉතිහාසය හැදින්විම


ඉතිහාසය කියන්නේ මොකක් ද කියලත් ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීම අපට වැදගත් ඇයි කියලත් මෙම කොටසින් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. මේ ඉතිහාසය කියන දේ ගොඩක් දිග කාලයයකට අයිති නිසා ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහත් අපි මෙම පාඩමේන් ඉගෙන ගන්න යනවා. ඉතිං සම්පූර්ණ පාඩම තුලින් ඉතිහාසය ගැන හොඳ අවබෝධයත්, විවිධ රෑප හා සැබෑ පින්තූර තුලින් සකස් කරන ලද ඇනිමේෂන් හා මතක තියාගන්න උදව් වෙන ලේසි ක්‍රම ඇතුළුත්ව දැන් බලන්න පුළුවන්.

පාඩම නොමිල‍ේ ලබා ගැනීමට coupon හි FREE ල‍ෙස සටහන් කරන්න

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

5

5
1 ratings
  • 5 stars1
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 9.2233720368548E+18
  • Course Badge
  • Course Certificate
8 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

TOP RATED LESSONS

Lessons Reviews

Let’s follow the right path

Haripaara – හරි පාර

Haripaara.com is a online learning platform that helps students to learn school subjects.
Contact Us – 0741 626 886 | info@haripaara.com

Course Categories

subscribe from

top
© O-market - All rights reserved. 2021